Continuando cos datos positivos en canto ao número de visitantes, o monumento histórico das Torres do Allo, no Concello de Zas, supera de novo os datos históricos mensuais respecto dos anos anteriores. A suba representa un 17% máis que no mesmo mes de febreiro do 2017 e case que triplica o número de visitantes respecto do 2016, cun incremento do 280%.

Apréciase tamén un aumento do público maior, de máis de sesenta e cinco anos, que constitúe o 52% do total. Nesta época do ano son os visitantes de entre trinta e sesenta e cinco anos os que representan o segundo colectivo por visitantes, cun 36% do número total.

Febreiro tamén mellora os datos do 2017.