Evolución dos datos de público nas Torres do Allo no 2018