A Torre Norte do Pazo do Allo é tamén chamada a ‘Torre Viexa’, tal e como figura nos documentos que a familia Riobóo conserva dende hai cinco séculos. O motivo do nome é evidente: é a primeira das torres construídas no conxunto arquitectónico que forman as Torres do Allo. Pertencente ao estilo gótico final ou tardío, a súa construción comeza a finais do S. XV por parte de Alonso Gómez de Riobóo, fillo de Berenguela Sánchez de Altamira e Gómes de Riobóo e Vilandefrancos; primeiros habitantes do Pazo do Allo. A Torre Viexa, con dous andares no seu interior, está estreitamente ligada á ‘casa forte’; unha estrutura cuadrangular de grosos muros tamén denominada ‘casa do allo’ sobre a que se apoiou o seu levantamento. Esta casa anexa á torre serviu durante moitos anos despois probablemente de vivenda para a servidume dos Riobóo.

“Torre Viexa”

A pesar de tratarse dunha construción civil, señorial e palaciana, a Torre Norte conserva moitos elementos defensivos propios da arquitectura militar. Os seus extraordinarios muros macizos, a austeridade estrutural, as ventás troneiras dende onde se poden disparar lanzas e frechas, os escudos de armas, e a existencia dunha única porta de entrada reforzada confirman á Torre Viexa como unha réplica civil do que tería sido o castelo do Allo. Non obstante, a riqueza ornamental da torre, con arcos canopiais e mixtilíneos, motivos vexetais na súa decoración, gárgolas e espléndidas fiestras de influencia hispano-flamenca; evidencian unha intención de transcendencia artística e referente intelectual na comarca.

Aínda hoxe impresiona contemplar, mentres nos achegamos a través da carballeira de entrada, o conxunto formado pola Torre Norte (a da dereita), o edificio central de fachada prerrenacentista, e a Torre Sur ou ‘Torre Nueba’ construída case douscentos anos despois da primeira.